Uus-Kalamaja tn 10 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Asukoht: Uus-Kalamaja tn 10 ja lähiala, hoonestus, Tallinn
Autor: Toivo Tammik
Projekt: 2006-2009
Ehitus: 2010
Planeeringuala suurus: 4,5 ha
Brutopind: 50 000 m²
Korterite arv: ca 400
Tellija: Tallinna Linnaplaneerimise Amet, YIT Ehitus AS
Ehitaja: YIT Ehitus AS

"Kalamaja kalmistupargi juurde tuleb uus elamukvartal"

Siiri Suutre

"Kalamaja ajaloolise kalmistupargi ja puitasumi vahelisele räämas ja tänaseni valdavalt suletud maa-alale ehitatakse uus elamukvartal.
Kuigi Kalamaja asum on selgelt omanäolise ilmega miljööväärtuslik piirkond, lubas kinnistu arhitektuurilise lahenduse autor Toivo Tammik, et seniseid hooned jäljendama ei hakata ja ajaloolise hõnguga piirkonda luuakse täiesti kaasaegne elamukvartal. "Me ei saa kopeerida kunagisi väikseid 1-toaliste korteritega agulimaju, mille elanikud käisid turul, pesid end saunas ja kellel puudusid oma transpordivahendid – see lihtsalt ei toimiks," seab tänane olukord Tammiku sõnul elamuehitusele hoopis teised nõudmised.
Vastupidiselt kunagistele arhitektuuriprintsiipidele mõjutab uue kvartali nägu hoopis selle kõrval laiuv ajalooline kalmistupark, mis justkui laieneb kogu kvartalile, nii et sellest moodustub üks suur roheline jalakäijate ala. “Kvartalit läbib üks U-kujuline tänav, kust pääsevad läbi taksod ja päästeameti autod aga muidu seal autodele kohta ei leidu,“ viiakse Tammiku sõnul kõik parkimiskohad maa alla.
"Klassikalise linnaväljaku, seda ümbritsevate majade, avaliku ja privaatse ruumi omavahelised visuaalsed ja funktsionaalsed seosed on need teemad, millega oleme tekkivas asumis tegelnud."
Uushoonestuse kokkusobitamiseks Kalamaja atmosfääriga kasutatakse ajaloolisele asumile omaseid aksessuaare ja ehitusmaterjale nagu puit, plekk-katused ja erinevate katetega kaldpinnad ning terrassid...
 
Kuna valdavalt tulevad kinnistule maksimaalselt neljakorruselised korterelamud, seisneb kvartali linnaehituslik ambitsioon suures klassikalises poolkaarekujulises linnaväljakus, kust hargnevad jalakäigu teed ümbritsevate majade vahele.
Väljak on umbes 50 meetrit lai ja 150 meetrit pikk ja ka seal jätkub kogu kvartalit läbiv pargimiljöö temaatika, millele annavad tooni erinevate haljastusvõtete kasutamine. Kuigi tegemist on avatud linnaruumiga, siis massiliselt rahvast sinna arhitekti sõnul vaevalt satub. "Päris raekoja plats see just ei ole," lisas Tammik. Kui senist Kalamaja linnaehitust on kujundanud koos puuseppadega maamõõtjad, siis uues linnajaos on viiteid linnaplaneeringu arhetüüpsetele võtetele...
Kuna Noole ja Uus-Kalamaja tänava nurgal on olemas ka lasteaed ja lähim kool jääb 800 meetri kaugusele, siis eraldi lasteasutusi kvartalisse kavandatud ei ole, küll tuleb elamute vahele kuskil 5-6 mänguväljakut.
Kokku on kvartalis 363 korterit, mille seas on vähem 1-toalisi ja rohkem suuremaid kortereid...

Side
Ühelt poolt mere ja tööstuse vahelise ning teiselt poolt mere ja elamuehituse vaheline 4,5 hektariline Uus-Kalamaja 10 kinnistu ja selle lähiala on tänapäevani olnud valdavalt kinnine territoorium, kuna sadamate ja tsaariaegsete kaitserajatiste lähedus on sõltumata riigivõimust tinginud alade suletud või poolsuletud ja osaliselt ka militaarotstarbelise kasutuse.
Enne Teist Maailmasõda asusid seal näiteks kaitseväe lasketiir, hobuste laatsaret ja laatsareti karjamaa, samuti õhuväesuurtükkide kaevikud. Nõukogude ajal asusid seal militaarrajatised. Tänaseni säilinud üksikud hooned on arhitektuuriliselt väheväärtuslikud, valdavalt amortiseerunud ja väga havlas seisundis ning kuuluvad eradnitult lammutamisele. Erandiks on Noole tn 4 kinnistul rekonstrueeritud paekivihoone ning 3-korruseline korterelamu Noole tn 2 kinnistul."

ERAMU&korter

Sügis 2012Omaniku näoga Merirahu galeriimaja

KAHN

KUNST.EE 2012
LOUIS KAHN erinumber

Allan Murdmaa. Monumentaalne

Autor: Toivo Tammik
Toimetaja: Reet Varblane 

Uudiste arhiiv