Lõokese tn 5 ridaelamu

Asukoht: Lõokese tn 5, Tallinn
Autorid: Toivo Tammik, Mari-Liis Vunder
Projekt: 2008-2010
Brutopind: 3523,8 m² 
Tellija: Kristjan Kann

Suhteliselt homogeense linnaehitusliku struktuuriga Tondi aedlinn on kujunenud 20. sajandi esimesel poolel endistele suvemõisa maadele, samuti linnalähedastele karja- ja heinamaadele. Võrdlemisi suurtele ning sageli liigniisketele kruntidele rajati 1920-natel ja 1930-ndatel aastatel 1,5-2-korruselised peamiselt puitmaterjalist vaesema rahva ühe- või mitmeperekonnaelamud, millel reeglina puudusid mugavused ning tihti ka kanalisatsioonivarustus.
Nõukogude periood tihendas mõnevõrra aedlinna, säilitades seda suhteliselt homogeensena: lisandusid üheperekonnaelamud ning Tondi tänava äärde ühiskondlikke ja tööstushooneid. Tondi tänava ääres asub erivajadustega laste kool, samuti ratsamaneež, mis on rajatud 1930-ndatel Eesti Politsei Ratsareservi teenindamiseks ja tegutseb ratsamaneežina tänini.
Pärast iseseisvuse taastamist toimub asumi järkjärguline uuendamine. Rekonstrueeritakse ja asendatakse amortiseerunud hooneid, asum on transformeerumas kesklinna lähedaseks kvaliteetseks elamupiirkonnaks.
Üldjuhul ei ole ridaelamute rajamine andnud piirkonnas väga häid tulemusi. Käo tn ääres on paralleelselt krundiga paigutatud ridaelamuplokk, mille esifassaad moodustab tänavaäärse massiivse ehitusmahu. Juhindudes sellest näitest on võimalik käesolevas projektis kavandatud ringmaht viia tänava äärest ning tänavaristist eemale. Rajatava hoone ruudukujuline krunt mõjub inspireerivalt sümmeetrilise ning linnaehituslikult mõjusa lahenduse genereerimiseks. Ringikujulise ehitusmahu välisperimeeter avaneb alumise korruse elupindade privaatseks osaks kavandatavatesse aedadesse, sisering ümbritseb sisehoovi, kus asuvad sissepääsud korteritesse. Kogu hoonet teenindav parkimine on viidud 0-korrusele.
2-korruselised, aiaga korteriboksid paiknevad 0-1.korrusel, 2. korrusele on paigutatud rõduga galeriikorterid. Elamu puhas, liigendatud geomeetria on olemasoleva hoonestusega visuaalselt sarnase mastaabiga ning rikastab linnamiljööd tasakaalustatud vormikeelega.

ERAMU&korter

Sügis 2012Omaniku näoga Merirahu galeriimaja

KAHN

KUNST.EE 2012
LOUIS KAHN erinumber

Allan Murdmaa. Monumentaalne

Autor: Toivo Tammik
Toimetaja: Reet Varblane 

Uudiste arhiiv