Magasini tn 35 kinnistu ja lähiala

Asukoht: Magasini tn 35, Tallinn
Autorid: Toivo Tammik, Mari-Liis Vunder
Konkurss: 2008 kutsutud arhitektuurikonkurss
Brutopind: võistlusala 81000 m²; visiooniala 45000 m²
Tellija: Riigi Kinnisvara AS

Kavandatavale alale on valitud perimetraalne, imagoloogiliselt erinevaid suletud kvartaleid moodustav hoonestus. On selge, et Lõunaväila äärsed alad vajavad jõulist hoonestuslaadi. Suletud kvartalid on moodustunud väila äärde Pärnu mnt viadukti kandis (trammipark) kui ka tulevases „Baltika” sisekvartali uushoonestuses, samuti endise tuberkuloosihaigla perspektiivses hoonestuses.
Kavandatavale alale on moodustatud kolm perimetraalse hoonestusega kvartalit. Avalik linnaruum kulgeb läbi kvartalite, jalakäijate ja kergliiklusteed ristuvad autodteedega minimaalselt. Sama kehtib ka visiooniala kohta. Kogu kvartalit teenindavate sõidukite parkimine on viidud maa alla, üksikud normatiivikohased maapealsed parkimiskohad on mõeldud külastajatele.
Kavandatavale alale on planeeritud peamiselt elamisfunktsiooni kandvad hooned, bürood ja ärid asuvad esimesel (osalt ka teisel) korrusel. Hoonete konfiguratsiooni peamisteks kujundajateks on kvartaalne hoonestusprintsiip ja avalikud jalakäigusuunad. Sissepääsud elamutesse on orienteeritud sisehoovidest, 1.korruse äripinnad avanevad peamiselt hoonete välisperimeetrilt.
Vaheldusrikas korruselisus lisab atraktiivsust linnaruumile. Korruselisus väheneb olemasoleva enne II Maailmasõda rajatud ajaloolise hoonestuse, pargialade ja surnuaia suunas ning tõuseb lõunaväila poole.
Haljastuse ja pargialade rajamisel lähtutakse demokraatiaprintsiibist: kõik rajatavate kvartalite hoovialad omavad atraktiivseid rekreatsioonifunktsioone ning kujunevad jalutusaladena osaks linna avalikust ruumist. Kuna ala on kujunemas oluliseks ühenduslüliks Tartu mnt piirkondade ja Pärnu maanteed ümbritsevate alade vahel, on eelkõige pööratud tähelepanu jalakäiguteede mitmekülgsusele, jättes kujundatud kvartaleid teenindavad autoliiklusteed minimaalseteks kõrvalteedeks.

ERAMU&korter

Sügis 2012Omaniku näoga Merirahu galeriimaja

KAHN

KUNST.EE 2012
LOUIS KAHN erinumber

Allan Murdmaa. Monumentaalne

Autor: Toivo Tammik
Toimetaja: Reet Varblane 

Uudiste arhiiv