Kuressaare Ametikool

Asukoht: Kohtu tn 22A, Kuressaare, Saaremaa
Autorid: Toivo Tammik, Karina Niinepuu
Konkurss: 2010 avalik arhitektuurikonkurss, 2. koht
Brutopind: 742.2 m²
Tellija: Kuressaare Ametikool

Kohtu tänava miljöö ja mastaap on õdus ning ajalooline, selles kontekstis on ametikooli territoorium ebamastaapselt suur.
Käesolev lahendus lisab väärtusetute juurdeehituste eemaldamisega keskkonda ajaloolisi linnaehituslikke miljööelemente. Taasluuakse ruumiline illusioon hästiproportsioneeritud tänavaäärsest ansamblilisest lahendusest, kus kaks kivist abihoonet moodustasid harmoonilise terviku koos tänavast tagasi astuva suurema mahuga.
Tekkinud kompositsioon ei kopeeri olnut, taastades vaid omaaegse linnaehitusliku mastaabi ning mahu, täiendades seda tänapäevase sisu ja –vormivõtetega.
Kohtu tänavaga paralleelselt kulgev maht on tänavalt vaadeldes 1-korruseline, kaldkatusega puhtavormiline oneliner, mis laseb tänava poolt esile tõusta säilinud paekivihoonetel. Kuna võimlaks ümber ehitatud mahu ajaloolisest osast on säilinud vaid otsaseinad, eksponeeritakse viimased maksimaalsel määral koos võimalike säilinud raiddetailidega.
Kaldkatusega uusehitis integreerub kahe paekivist abihoonega, ühendades need. Suhteliselt pikad lakoonilised pinnad aitavad redutseerida ametikooli hoovilt tungivat visuaalset müra. Uusehitise teatav mastaapsus avaldub hoovi poolt. Kavandatud kompleks täidab üleminekumahu rolli kammerlikumalt, ajaloolisemalt tänavamiljöölt robustsemale kvartalisisesele koolihoonestusele.

ERAMU&korter

Sügis 2012Omaniku näoga Merirahu galeriimaja

KAHN

KUNST.EE 2012
LOUIS KAHN erinumber

Allan Murdmaa. Monumentaalne

Autor: Toivo Tammik
Toimetaja: Reet Varblane 

Uudiste arhiiv